Kallelse till Höstmöte 2021

Vårt höstmöte kommer att äga rum tisdagen 19 oktober 2021 kl. 18:30.
Under pågående pandemi och restriktioner från Folkhälsomyndigheten kan vi inte
ordna sedvanligt fysiskt höstmöte med föreläsning och förtäring.
Vi erbjuder istället ett digitalt höstmöte med hjälp av videokonferensprogrammet Zoom.
 
Vi kräver en anmälan för att kunna delta i höstmötet.
Meddela ditt intresse i mejl till  senast 14 okt.
Ange ditt namn (om möjligt även medlemsnummer) och eventuell familjemedlems namn samt rubriken Anmälan till höstmötet.

Årsmöte 2021

Örebro Släktforskare har årsmöte tisdagen 23 feb kl 18:30. Med hänvisning till restriktionerna under pandemin så hålls mötet som en videokonferens med Zoom. För att deltaga måste du först meddela ditt intresse i mejl till jan.wallin@slaekt.se  De som meddelat intresse kommer att få ett mejl med instruktioner om inloggning till Läs mer…