Årsavgiften 2024 för medlemskap är enligt beslut på 2023 års höstmöte 250 kr för enskild medlem och 100 kr för familjemedlem boende på samma adress.

Som familjemedlem får man inget eget pappersutskick, men har full rösträtt på våra medlemsmöten.

Anmälan om medlemskap i föreningen Örebro Släktforskare görs enklast genom insättning av årsavgiften på Plusgiro 63 59 14-5.

Inträdesavgift som betalas efter 1 oktober gäller även för medlemskap hela nästkommande år.

I din inträdesanmälan, i nedanstående formulär, på PlusGiro-talongen eller i ett separat e-post, anger du ditt namn, adress, telefonnummer, mobilnummer, e-postadress samt födelsedatum.

Adressändringar meddelas kassören Jan Wallin, 019-18 38 30, eller e-post jan.wallin@slaekt.se

Meddelande om utträde lämnas till kassören Jan Wallin, 019-18 38 30, eller e-post jan.wallin@slaekt.se

Medlemslista finns i Släktkällaren, Västra Nobelgatan 24, Örebro.

Genom att ansöka om medlemskap i föreningen godkänner du också att din personliga uppgifter får registreras, behandlas och användas för föreningens ändamål. Detta sker enligt de föreskrifter som gäller för personuppgifter i Sverige, som regleras av EU:s allmänna dataskyddsförordningen GDPR. Mer information om GDPR hittar du hos Datainspektionen https://www.datainspektionen.se/lagar–regler/dataskyddsforordningen/.

Medlemsanmälan
Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.
Ditt namn
Medlemstyp