I vår föreningslokal Släktkällaren finns det 9 stycken uppkopplade datorer i vår forskarsal där du kan släktforska genom att besöka olika databaser. Dessa databaser finns antingen online på internet eller är lokala databaser som vi har installerade.

De internetbaserade databaser vi har tillgängliga är exempelvis

AbonnemangBeskrivning
AncestryHos Ancestry finns de svenska kyrkböckerna med uppgifter om födda, vigda, döda, husförhör, in-och utflyttningar samt församlingsböcker. Om du har släktingar som emigrerade så kan du hitta mer information om dem i 40 miljarder uppgifter ur historiska dokument från hela världen.
ArkivDigitalArkivDigital är störst i Sverige på sökbara personregister och avfotograferade bilder från kyrkböcker och historiska dokument. Deras register innehåller 230 miljoner sökbara namn och du kan bläddra i mer än 90 miljoner högupplösta färgbilder ur kyrkböcker och andra handlingar.Tjänsten har det som behövs:

97 miljoner bilder ur kyrkböcker
Mer än en kvarts miljard sökbara namn
Möjlighet att bygga släktträd
Mer än 4,7 miljoner flygbilder
Emiweb 2.0Skandinaviens största migrationsdatabas.
I databasen finns uppgifter om miljontals utvandrare och invandrare från och till Norden. Databaserna är uppbyggda från kyrkobokföringen, statistiskt material, passagerarlistor mm och omfattar i första hand perioden 1820- 1950. Flera av databaserna länkas till originaldokument.
MyHeritageMyHeritage är främst ett internetbaserat online släktforskningsprogram där man kan bevara, sammanställa och utforska sin släkthistoria.
RiksarkivetI Digitala forskarsalen samlas ingångar till det digitala materialet från bägge plattformarna. Här kan du ta del av kyrkböcker, kartor, skattelängder, militära rullor, bouppteckningar, lagfartsregister, fotografier med mera. Det finns ungefär 70,5 miljoner inskannade arkivhandlingar här och flera databaser.

 

Några av de lokala databaser som finns tillgängliga

DatabasBeskrivning
Begravda i Sverige 2Begravda i Sverige 2, som är den senaste versionen av Begravda i Sverige, är framtagen i ett samarbetsprojekt mellan Sveriges kyrkogårdsförvaltningar och Sveriges Släktforskarförbund. Innehåller drygt 6,4 miljoner begravda på c:a 3 000 kyrkogårdar, eller 95% av alla digitalt registrerade i Sverige.

Tidsomfattning: 1400-2012
Begravda i Stockholm
Herdaminnen
Polisunderrättelser
Sveriges dödbok 9, 1815-2022Med databasen Sveriges dödbok kan du snabbt få tag i personuppgifter som hjälper dig att forska vidare i originalkällorna. Vill du få reda på var och när en person dog är Sveriges dödbok inte bara ett hjälpmedel – den kan vara helt oumbärlig. Databasen är ett oerhört uppskattat hjälpmedel för såväl nybörjare som rutinerade släktforskare.

Den nionde utgåvan innehåller namn, födelseort, dödsort, adress, civilstånd samt datum för födelse, död och civilståndsändring för cirka 16,5 miljoner döda åren 1815–2022.
Vallon 7Vallon 7 innehåller uppgifter om omkring 170 vallonsläkter och över 147 000 personer – vallonättlingar med partners och ofta även deras föräldrar. Följ släkterna ”från början” och i många fall ända fram till tidigt 1900-tal. Gränsen framåt går vid född 1930.
Svenska ortnamnI databasen redovisas drygt 410.000 äldre och nyare ortnamn. Uppgifterna är hämtade hos Lantmäteriet i Gävle. Ett mycket användbart hjälpmedel, exempelvis om du bara ser en liten del av ett ortnamn i en gammal handling.

Alla namn är kopplade till län, kommun och församling med den indelning som gällde 1999. Det framgår även vad namnet avser, exempelvis om det är en gård eller en by, koordinater för platsen samt avstånd och riktning till närmaste tätort.
Johan Bures släktbokTack vare fyndet av Bures släktbok i original i finska Riksarkivet 2008 har hans släkthistoriska arbete nu kunnat rekonstrueras i sin helhet.

Släktboken har transkriberats och utförligt dokumenterats av Urban Sikeborg- och finns i sökbar form.
Rotemannen 3Alla som bodde i Stockholm 1878–1926 är med i denna databas – över 6.3 miljoner poster registrerade av Stockholms stadsarkiv under 40 år.
KugelbergSkivan Kugelberg innehåller den Kugelbergska samlingen i digitaliserat och systematiserat format.

När Kugelbergska samlingen lånades från Kungliga biblioteket och skannades – skapades drygt 21.600 bilder av materialets A4-ark med urklippta och inklistrade tidningsnotiser från 1880-talet och några år in på 1900-talet.

Bland de bortemot 200.000 notiserna – varav de flesta är födelseannonser, dödsrunor, dödsannonser, vigselnotiser o.s.v – finns inte bara klipp som är kopplade till något särskilt släktnamn, utan även olika företeelser, som t.ex. utdöda adliga ätter, Finland eller Östgöta Enskilda bank, där även viss korrespondens är inlagd.